Història

Les restes romanes que es van trobant a Raset fan suposar que en aquest indret hi havia hagut una estació de la Via Augusta, la Mansion Cinyana, situada entre les estacions de Gerunda (Girona) i Iuncaria (Figueres).

Tanmateix, els orígens històrics immediats cal cercar-los en el castell de Cervià que havia pertangut als Comtes de Girona i el 992 el Comte Borrell va fer-ne venda a Sunyer Llobet. El 1053 el seu fill Silvi Llobet fundà el monestir de Cervià. A partir del 1065 fou feu dels Comtes de Barcelona. El 1698 Cervià era lloc reial.