Altres masos

Disseminats per tot el municipi, especialment a Raset, hi ha altres masos interessants per la seva antiguitat o bé pels seus elements arquitectònics. Entre d’altres, podem destacar el mas Roure, construït al segle XVI i reformat al XIX; ca la Masoneta o mas Ametller, amb elements dels segle XVI, com la porta adovellada i la finestra central d’estil renaixentista, o can Juanola, al veïnat de Dalt de Raser, del segle XVII i també amb portal adovellat i finestra central renaixentista.