El centre històric

El centre històric de Cervià conserva nombroses restes d’època medieval i moderna. En primer lloc, cal destacar la muralla, de la qual en podem observar algunes restes als carrers de Girona, de la Muralla i del Torrent Anglí. Els elements més destacats de la muralla són la Torre de les Hores (cilíndrica i atalussada, de 10 metres d’alçada i coronada per un rellotge) i l’Arc del Portal (el portal de llevant de la vila, molt ben conservat). A l’Arc del Portal hi comença el carrer de l’Hospital, un dels principals del nucli històric, on trobem diverses cases amb portalades i finestres d’antiguitat notable i les restes de l’antic hospital de la vila, que podrem reconèixer per l’espectacular llinda de la porta principal, decorada amb tres figures humanes en relleu. Algunes cases interessants del nucli històric, la majoria dels segles XVI i XVII, són entre d’altres ca l’Alsina (que té una llinda amb escut i la data de 1575), can Pellicer (amb una torre, emplaçada en el recorregut de la muralla), can Fill de Déu (casal dels segles XVIII-XIX), can Mencion (al costat de l’Arc del Portal) i can Magrana (edifici del segle XVII, amb reformes posteriors).