Els arenys i les ribes del Ter

Les ribes del Ter, al sud del poble, conformen un indret adient per fer-hi passejades a peu o en bicicleta. Els meandres tranquils del riu han format uns terrenys planers d’al·luvió, els arenys, històricament disputats per les seves possibilitats agrícoles, i avui ocupats en bona part per plantacions de pollancres i de plàtans. La canalització del Ter, a més, ha facilitat l’aparició d’alguns conreus de regadiu. També s’hi pot contemplar fauna variada, molt especialment ocells que aprofiten aquest excel·lent hàbitat natural conformat per les aigües del riu i les plantacions d’arbres de ribera.