Distàncies geogràfiques

Distàncies quilomètriques des de Cervià de Ter fins a:

Població

Girona

Figueres

Perpinyà

Barcelona

Distància

13,8 km

28,2 km

82,5 km

115,5 km