Analítiques d’aigua

Analítiques d’aigua de consum

Els següents informes de resultats de les analítiques d’aigües de consum són provinents del portal que l’empresa Prodaisa posa a disposició de l’Ajuntament.

PERÍODE PUNTS DIVERSOS NUCLI POU NOU CERVIÀ POU NOU RASET
Març 2024 Veure Veure Veure
Gener 2024 Veure Veure Veure

Novembre 2023

 

 

Veure (Escomesa xarxa)

Veure (Dipòsit Cervià)

Veure (Font escola)

Veure

 

 

Veure

 

 

Setembre 2023

Veure

Veure

Agost 2023

Veure

Veure

Juny 2023

Veure

Veure

Veure