Edictes

Exercici: 2023 Bop: 225-0 Edicte: 9796 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 6/2023
Exercici: 2023 Bop: 216-0 Edicte: 9456 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER - Aprovació inicial del text refós de les ordenances fiscals per a l'any 2024
Exercici: 2023 Bop: 205-0 Edicte: 8742 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 6/2023
Exercici: 2023 Bop: 205-0 Edicte: 8739 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER - Convocatòria pública per a la provisió del càrrec de jutge de pau titular
Exercici: 2023 Bop: 113-0 Edicte: 5029 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER - Acte de pagament i acte d'ocupació corresponent a l'expropiació forçosa dels béns i drets de Av. Catalunya, 45 i Av. Catalunya, 47
Exercici: 2023 Bop: 104-0 Edicte: 4372 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER - Exposició pública del compte general de l'exercici 2022
Exercici: 2023 Bop: 99-0 Edicte: 4178 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER - Aprovació inicial de la modificació puntual núm. 6 del POUM
Exercici: 2023 Bop: 92-0 Edicte: 3777 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 2/2023
Exercici: 2023 Bop: 64-0 Edicte: 2366 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 2/2023
Exercici: 2023 Bop: 64-0 Edicte: 2364 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER - Aprovació definitiva del pressupost municipal per a l'exercici 2023