Manteniment i restauració de l’església del Monestir de Santa Maria

Durant aquest hivern s’han dut a terme les actuacions de la subvenció de la Diputació de Girona destinada a intervencions puntuals de manteniment i restauració de l’església del Monestir de Santa Maria de Cervià de Ter. Aquestes actuacions han estat: Eliminar els punts d’entrada d’humitats de les cobertes i juntes dels absis de l’església. Col·locar […]

LA LLERA NÚM. 67

Ja tenim el nou número de la revista La Llera. Aquella gent que vau omplir la subscripció gratuïta, la rebreu a la bústia al llarg dels propers dies. Els que la vulgueu llegir digitalment, la podeu trobar en aquest enllaç. I qui la vulgui llegir en paper però encara no és subscriptor/a, recordeu que la […]

Programa Temps per Cures

L’Ajuntament compta amb el finançament del programa de Servei de cura puntual per a nens i nenes dels 0 a 16 anys als Consells comarcals per l’exercici de 2023 (Temps per cures) que impulsa la Conselleria d’Igualtat i Feminismes amb un import de 1.649,65 euros i ha finançat el Casal en període no lectiu del […]

Nota informativa sobre les llicències municipals d’obres

Benvolguts/des, D’acord amb el Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, l’Ajuntament de Cervià de Ter ha decidit implantar el règim de comunicació prèvia on es pretén, fonamentalment, determinar aquelles obres que resten subjectes al règim de comunicació prèvia, incloent-hi les instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum i assolir […]

Normes d’ús dels espais municipals

D’acord amb les noves ordenances que regeixen des de l’1 de gener d’enguany, es creu convenient recordar les normes d’ús dels espais municipals. Fer servir els espais que són propietat del poble, obliga a tothom qui en sol·liciti l’ús, a assumir la responsabilitat de deixar-los en les mateixes condicions en les que s’han trobat. Pel […]

Aprovació dels pressupostos municipals pel 2024

Al ple ordinari del passat dijous 30 de novembre es van aprovar els Pressupostos Municipals del 2024. Els números d’aquests comptes pretenen mobilitzar 1.658.676,22€.En aquests comptes es redueixen partides sobredimensionades, s’incrementen partides socials i de cultura. En inversions s’aposta per la mobilitat i seguretat viària.

SUBVENCIÓ de la Diputació de Girona

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 576 € a l’Ajuntament de Cervià de Ter dintre el Pla a l’Acció pel Servei comarcal de comptabilitat energètica desglossada en dues anualitats de 288 euros.

SUBVENCIÓ de la Diputació de Girona

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 12.860 € a l’Ajuntament de Cervià de Ter per a les intervencions de manteniment per evitar humitats a l’església del Monestir dins les subvencions del centre gestor del Servei de Monuments.

SUBVENCIÓ de la Diputació de Girona

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 10.000 € a l’Ajuntament de Cervià de Ter per a la millora i acabament de les obres de restauració i adequació de la Torre de les Hores dins les subvencions del centre gestor del Servei de Monuments.

SUBVENCIÓ de la Diputació de Girona

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 23.115,45 € a l’Ajuntament de Cervià de Ter per a la rehabilitació de la Torre de les Hores dins el Fons econòmic de caràcter extraordinari any 2022.

1 2 3 7