Manteniment i restauració de l’església del Monestir de Santa Maria

Durant aquest hivern s’han dut a terme les actuacions de la subvenció de la Diputació de Girona destinada a intervencions puntuals de manteniment i restauració de l’església del Monestir de Santa Maria de Cervià de Ter.
Aquestes actuacions han estat:

  • Eliminar els punts d’entrada d’humitats de les cobertes i juntes dels absis de l’església.
  • Col·locar un nou baixant de llautó a la façana nord que havia desaparegut.
  • Desmuntar les lluminàries que estaven col·locades sobre de les pintures murals malmetent-les.
  • Tractar els fongs i consolidar les pintures dels transseptes i pilastres.
  • També retirar els vernissos malmesos i inapropiats de la porta d’entrada i recuperar la tècnica tradicional* amb què es pintaven les fusteries i serralleria de la nostra arquitectura tradicional. També s’han pintat amb aquesta pintura els elements de forja de la porta, tal com se solia fer antigament.

Aquestes obres de restauració les ha dut a terme l’empresa Chroma, especialitzada en restauració de patrimoni arquitectònic.

*Tècnica tradicional: tècnica de pintura que usa farina, grassa, executada amb farina i pigment d’òxid de ferro. Fent efectiva la tècnica que més s’emprava per a la seva solidesa als raigs ultraviolats i la seva capacitat de no reaccionar amb la humitat, aconseguint una durabilitat llarguíssima enfront de les pintures modernes.