SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA – Sega de marges 2017

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de  1.358,41 € a l’Ajuntament de Cervià de Ter per contribuir a sufragar les despeses de sega de marges en 16,906 Km. Aquest ajut s’engloba dins el marc de les subvencions per a actuacions en camins rurals i matèria forestal per a l’any 2017.

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA – Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2017

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 34.919,00 € a l’Ajuntament de Cervià de Ter per contribuir a sufragar el cost de les següents actuacions:  DESPESES CORRENTS: Enllumenat públic (29.681€).  DESPESES CULTURALS: Contractació espectacles (5.238,00€).  Aquest ajut s’engloba dins el marc de les subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per a […]

1 3 4 5