SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA – Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2018.

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 45.029 € a l’Ajuntament de Cervià de Ter per contribuir a sufragar el cost de les següents actuacions:

  • DESPESES CORRENTS:  Enllumenat públic (26.275 €)
  • INVERSIONS:  Instal·lació de  llums a Raset ( 12.000 €)
  • DESPESES CULTURALS: Contractació espectacles: ( 6.754 €)

Aquest ajut s’engloba dins el marc de subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per a l’any 2018.