Aprovació dels pressupostos municipals pel 2024

Al ple ordinari del passat dijous 30 de novembre es van aprovar els Pressupostos Municipals del 2024. Els números d’aquests comptes pretenen mobilitzar 1.658.676,22€.
En aquests comptes es redueixen partides sobredimensionades, s’incrementen partides socials i de cultura. En inversions s’aposta per la mobilitat i seguretat viària.