Programa Temps per Cures

L’Ajuntament compta amb el finançament del programa de Servei de cura puntual per a nens i nenes dels 0 a 16 anys als Consells comarcals per l’exercici de 2023 (Temps per cures) que impulsa la Conselleria d’Igualtat i Feminismes amb un import de 1.649,65 euros i ha finançat el Casal en període no lectiu del mes de juliol.